OSI Fotball er en fotballklubb for studenter. Vi har 9 forskjellige lag, hvor 6 av dem spilles ute og 3 er Futsal (innefotball). 

Vi er en sosial klubb, hvor vi i tillegg til normal fotballdrift (treninger og kamper) også kjører sosiale arrangementer i form av cageball-turneringer, hytteturer, fester og mye mer. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.  


Lag og priser

Vi har to damelag som spiller fotball, ett som spiller 11er fotball i 3. divisjon og ett som spiller 7er fotball.

Vi har fire herrelag som alle spiller 11er fotball i hhv. 5. div, 6. div, 7. div og 8. div. 

I tillegg har vi tre futsallag, ett damelag og to herrelag. Damelaget spiller i 1. div., mens de to herrelagene spiller i hhv. eliteserien og 2. div. 


Prøvespill skjer to ganger i året, og det er dessverre ikke mulig å bli medlem i OSI utenom disse periodene. 

Første prøvespill er i januar-februar. Prøvespillsperioden går normalt over omtrent 3 uker, fra mid. januar og ut i februar. Registrering til denne prøvespillsperioden åpner normalt en gang i desember. 

Andre prøvespillsperiode er i August. Denne prøvespillsperioden går over 2 uker og starter normalt sett i 3. eller 4. uken i august. Registrering til denne prøvespillsperioden starter normalt ila. juni.


For å bli medlem i OSI Fotball, må du først registrere deg til prøvespill for det laget du ønsker å bli en del av. Registrering til prøvespill kan gjøres via denne linken (https://fotball.osi.no/p/47022/provespill--try-outs ). Dersom du blir tatt med i troppen, søker du om medlemskap via våre nettsider (Bli medlem). Du vil etter å ha fått søknaden godkjent, bli tilsendt faktura på din oppgitte email-adresse. 

Mange lurer på hva den totale kostnaden blir når en spiller fotball i OSI. Dette vil selvfølgelig være avhengig av hvilket lag du spiller for og hvor du er student. For eksempel vil en UiO student som spiller på H1 måtte ut med følgende kostnader:


1. Overgangsgebyr: 600 kr. Når en melder overgang fra en klubb til en annen, må spilleren selv betale et engangsgebyr på 600kr. 

2. Hvert semester må hver spiller betale en semesteravgift til OSI på 120 kr for studenter og 200 kr for ikke-studenter. 

3. Hvert semester må hver spiller betale en semesteravgift til OSI Fotball avhengig av hvilket lag en spiller på. For H1 og D1 er denne avgiften på 1100 kr, og denne dekker blant annet forsikring og påmelding av lag.

4. Hver spiller må være medlem av SiO for å få tilgang til fasilitetene. Vi både trener og spiller hjemmekampene våre på Domus Athletica, og alle må derfor være medlem av SiO. Dette er en månedspris som avhenger blant annet av om du er student og hvor du er student. Fullstendig prisliste for medlemskap i SiO finner du her (https://www.sio.no/trening/priser-og-medlemsvilkar/_attachment/15926?_ts=16c6c68d77c ). Meldemskap i SiO kan kjøpes resepsjonen på alle treningssentrene eller her (https://www.sio.no/trening/bli-medlem#/ ).Teams and Prices

We have two womans teams playing football, one playing fullsized pitch (11 players a team) in 3. division and one playing on a smaller pitch (7 players a team).

We have four mens teams, all playing full sized pitch (11 players). The teams are playing in 5. div, 6. div, 7. div, and 8. division. 

In addition, we have three futsal teams, where the womans team are playing in first division, and the two mens teams are playing in the top division (elite) and the second division. 


Try-outs are held twice each year, and we do not take in new players outside these try-out periods. 

First try-out is in January-February, and is normally held over a period of three weeks ranging from mid. january and into february. Registration for this try-out normally opens in November-December.

Second try-out is held in August, and the duration of this is two weeks. This try-out normally starts the 3. or 4. week of August. Registration for this try-out normally opens in May-June. 


In order to join our club, you first have to sign up for try-outs for the team you want to join. Registration for try-outs can be done through this link (https://fotball.osi.no/p/47022/provespill--try-outs ). If you are selected to join the squad of the team you tried out for, then you have to apply for membership though our website using this link  (Bli medlem). This is to receive bills and other information. 


Many are wondering about what are the costs of playing football in OSI. This will of course depend on which team you are playing for, and at which school/university you are a student. As an example, a player playing for H1 or D1, studying at UiO must pay the following:

1. A transfer fee: 600 NOK. Every player must pay this one-time fee when transferring to a new club in Norway. 

2. Each semester every player must pay a fee to OSI of 120 NOK for students and 200 NOK for non-students.

3. Each semester every player myst pay a fee to OSI Football depending on which team he or she is playing for. This fee covers for instant insurance. The fee for playing on H1 or D1 is 1100 NOK per semester. 

4. Each player must be a member of SiO to have access to our traning facilities. We have all our traning sessions and play our home games at Domus Athletica, and every player must thus be a member of SiO. This is a monthly fee which depends on if you are a student or not, as well as where you are studying. For more information about prices, follow this link (https://www.sio.no/en/sports/prices-terms-and-conditions/_attachment/15920?_ts=16c6129981c ). Membership in SiO can be bought in the reception in every gym, as well as following this link (https://www.sio.no/en/sports/membership#/ ).